Home Bestuur Nieuws Agenda Lidmaatschap Ringen Tentoonstelling Kwekerslijst Kweekverslagen Vraag & Aanbod Formulieren Vogelkrant Links Tips&Tricks

2013 © Vogelliefhebbers Wieringermeer W17. Design: Paquda Webdesign

Welkom op de site van Vogelliefhebbers Wieringermeer.
Middels deze pagina willen wij u kennis laten maken met onze hobby.

Onze vereniging is op 24 oktober 1961 opgericht.  Onze vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Wij zijn een kleine vereniging en bestaan uit ongeveer 25 leden waarvan het grootste deel bestaat uit leden die vogels kweken voor tentoonstellingen en het in stand houden van bepaalde vogelsoorten. De rest kweekt of houdt vogels voor hun plezier. Doch zij willen wel op de hoogte worden gehouden van het wel en wee van en over hun vogels. Dit gebeurt op verenigingsavonden 1x in de anderhalve maand.

Uiteraard verwelkomen wij u graag als lid!
Aantal bezoekers

Laatste Update: 03-05-1713 september 2017
20.00 uur in De Maaier te Wieringerwerf.


Laatste Nieuws
De nieuwsbrieven worden niet meer op de site geplaatst. Daarvoor in de plaats is een link naar de site  van de NBvV

Vogelkrant

De nieuwe vogelkrant vind je hier terug.

Jonge Binsen
uit voliere A. Dekker

Nestmateriaal in de bebouwde kom B vd Beek